Malene Bjerre

“Betal de penge, du skylder os. Kærligst, Skat”

Det er upassende og intimiderende, hvis Skat skriver brev til borgerne, om at man skylder nogle penge, og så afslutter med Kærligst eller knus, Skat. Det er Vincent Hendricks’ argument for, at offentlige myndigheder skal lægge afstand til borgerne ved at bruge det såkaldte kancellisprog. Hans synspunkter kunne høres i en samtale med Mikkel Krause i Apropos den 16.12. (ikke længere tilgængelig)

Okay, overdrivelse fremmer forståelsen. Eller hvad? Det, Vincent Hendricks bl.a. diskuterer her, er, hvilken rolle det offentlige skal indtage. Og tilsyneladende er alle andre roller end den som ”det distancerede system” så provokerende for ham, at han fører tanken ud i det absurde.

Men hvorfor egentlig? For selvfølgelig skal Skat hverken skrive ”Kærligst” eller ”Knus” til mig, men de må meget gerne skrive til mig på en måde, hvor de anerkender, at jeg er menneske med rimelige begrundelser for at gøre, hvad jeg nu gør. Og viser, at de også selv er mennesker.

Det er klart, at det offentlige skal administrere efter de gældende regler, og hvis jeg f.eks. skal have et afslag, skal jeg selvfølgelig have et afslag. Men et afslag kan gives på to helt forskellige måder. Skat kan skrive:

Vægtafgift

Af en af Københavns Kommune forelagt sag fremgår, at vægtafgiftsfritagelsen på Deres invalidekøretøj VP 47118 er inddraget med virkning pr. 15. januar 2011, hvorfor De skal betale vægtafgift for perioden:

15.01.2011-30.06.2011                                               kr.        1.309,54

I alt at betale                                                             kr.        1.309,54

Der vil blive fremsendt giroindbetalingskort på ovenstående beløb.

Registreringsattest vedlægges.

 

Eller de kan skrive:

Du skal betale vægtafgift af din invalidebil

Københavns Kommune har afgjort, at din invalidebil med registreringsnummer VP 47118 ikke længere er fritaget for vægtafgift fra den 11. januar 2010. Det skyldes, at dine børn nu har en alder, hvor de selv kan cykle til og fra skole.

Derfor skal du fremover betale 1.420,00 kr. i vægtafgift to gange om året. For perioden fra 15. januar til 30. juni  2011 skal du betale 1.309,54 kr. i vægtafgift.

Vi sender dig et indbetalingskort på beløbet og en ny registreringsattest inden syv hverdage.

 

Og hvis de gør det sidste, føler jeg mig med garanti meget bedre behandlet. De reducerer mig ikke til en ting, de skal administrere, men møder mig i øjenhøjde og gider besvære sig med at forklare, hvorfor jeg ikke længere kan slippe for den vægtafgift. Kommunen har her indtaget en venlig, menneskelig og imødekommende rolle. Og absolut ikke på en hverken upassende eller intimiderende måde.