Malene Bjerre

Typiske kommafejl

Her er der ti sætninger med kommafejl, som mange kommer til at lave. De forkerte kommaer er sat med rødt, de rigtige med grønt. Hvor mange af fejlene kunne du komme til at lave? 

1. På trods af hans manglende evne til at give komplimenter, holdt hun af ham.

2. Hun begyndte, at spille tennis og fulgte snart i storebrorens fodspor.

3. Det er, som om, man skal skjules.

4. Vi interviewede dem, et år efter, at de var med i udsendelsen.

5. Politiet ved ikke, hvem, der sad bag rattet.

6. Han tømte kontoen, og satte kursen mod Paris.

7. Det er ikke, fordi, der ikke er blevet råbt op om problemerne.

8. I betragtning af, at det er en filmatisering af en bog, kunne den være bedre.

9. Virksomheden sælger gyngestativer, legehuse, og børnecykler.

10. Husk, at du skal dø.

Streg

Og hvorfor er de røde kommaer så sat forkert?

Her kommer forklaringerne:

1. Man kan let få lyst til at sætte et komma efter lidt tungere forfelter (første del af sætningen) som her. Men der er ikke noget nexus (kryds og bolle) i “På trods af hans manglende evne til at give komplimenter”.

2. Der skal ikke komma foran et infinitiv-at.

3. Altid komma foran “som om”, ikke efter.

4. ”Et år” fortæller noget om ”efter” (hvor længe efter), ikke noget om ”Vi interviewede dem”. Det kan du se, hvis du bytter om på rækkefølgen: ”Et år efter at de var med i udsendelsen, interviewede vi dem.”

5. Denne kommafejl har sit eget navn: idiotkommaet. Groft nok, og fejlen er så udbredt, at man ikke behøver være idiot for at begå den.

Synderen er muligvis den remse, mange har lært i folkeskolen: Når der og som kan byttes om, skal der komma foran der og som. Og det er sådan set også rigtigt, det kan bare være svært at høre, hvornår “der” og “som” kan byttes om.

Så hvis du synes, at det lyder okay at sige ”hvem *som sad bag rattet”, skal du glemme alt om der og som-reglen.

Og jo længere der er mellem hv-ordet og ”der”, jo sværere bliver det at høre:

Politiet ved ikke, hvem af de fire passagerer i den stjålne bil *som sad bag rattet

Tænk i stedet på, at hv-ord meget tit indleder ledsætninger:

Jeg ved ikke, …

 • hvem der kommer
 • hvad der skal ske
 • hvornår der kommer en ny iPhone
 • hvor der skal holdes fest

Og somme tider kommer der et ord foran hv-ordet

 • I hvilken situation der skal ske fyringer
 • Under hvilke omstændigheder der skal betales moms 

6. Når der er to verbaler og kun et subjekt, skal der ikke være komma

7. Altid komme foran “fordi”, ikke efter

8. Når ledsætningsindlederen er sammensat af flere ord som her (”i betragtning af at”), skal kommaet stå foran den sammensatte indleder, ikke foran ”at”. Andre eksempler er:

 • I takt med at
 • På grund af at
 • På betingelse af at
 • I erkendelse af at
 • I anledning af at
 • Al den stund at

9. I en opremsning står ”og” i stedet for komma.

10. Ved en imperativ (bydeform af verbet) som ”husk” er subjektet underforstået – det er den eller dem, man taler til, der skal huske. Både kryds og bolle sættes derfor under husk.

Sætningsknude

Og så er der en sidste klassisk kommafejl, nemlig forkert sat komma i en sætning som denne: Det, tror jeg ikke(,) du skal gøre.

Se i videoen her, hvorfor det første komma er forkert og det andet valgfrit: