Malene Bjerre

Tjek din lix

Er din tekst let at læse, eller er den fyldt med lange ord og sætninger? Det kan du tjekke ved at kopiere din Wordtekst ind i denne lixberegner. Lixberegneren duer kun til sammenhængende tekst. Fjern derfor først dine overskrifter, punktopstillinger og lignende.

OBS. Beregneren kender kun de almindeligste forkortelser (for eksempel “bl.a.” og “dvs.”, som den selv ændrer til “blandt andet” og “det vil sige”). Har du mange knap så almindelige forkortelser og tal med punktummer i (som “5.678” og “17.”), skal du selv skrive forkortelserne ud og fjerne punktummerne i tallene. Ellers bliver tallet misvisende.


Skalaen for lix ser sådan ud:

Lix op til 24: meget let (fx børnebøger)

Lix 25-34: let (fx ugeblade og skønlitteratur for voksne)

Lix 35-44: middel (fx dagblade og tidskrifter)

Lix 45-54: svær (fx akademiske rapporter)

Lix 55 og op: meget svær (fx lovtekster)

Sådan beregner du lix

Du finder lixtallet ved at lægge den gennemsnitlige sætningslængde sammen med andelen af ord på syv bogstaver og derover. Hvis dine sætninger altså i gennemsnit er på 20 ord og 20 procent af ordene er lange, har du en lix på 40.


Lixformel

Lix = Gennemsnitlig sætningslængde (alle ord ÷ antal sætninger) 
+ procentvis antal ord på mindst syv bogstaver (antal lange ord x 100 ÷ alle ord)

 

Lixen giver kun et fingerpeg

Hvis dine tekster lander i kategorien svær eller meget svær, skal du overveje, om du kan gøre dem lettere. På den anden side kan lixen også blive for lav. Lix 15-19 passer for eksempel til børn i 3. klasse. Hvis du skriver med så lav en lix, får du svært ved at få sætningerne til at hænge ordentlig sammen, og mange voksne læsere vil føle sig talt ned til.

Men brug ikke lixtallet bevidstløst. Lixtallet giver som sagt en fornemmelse af, hvor indviklet du skriver. Men der er også meget, du ikke får at vide. En lixberegner kan ikke se, om indholdet af teksten er let eller svært. Den kan ikke se forskel på, om de lange ord, du bruger, er overtræksbukser, græsslåmaskine og hoppebold eller adaptationsprocesser, finanslovsforhandlinger og gerontopsykiatri. Den kan heller ikke se, om dine sætninger er lange, fordi du skriver:

“Den lille kernefamilie spiste røde knækpølser og drak en orangegul sodavand til og sluttede hele herligheden af med en stor vaffelis med flødebolle og mængder af krymmel, og bagefter pressede de sig læskede og overmætte ind i folkevognen og drønede af sted.”

Eller

“På grund af de ovenstående og af regeringen trufne beslutninger nedsættes et tværministerielt udvalg, der skal lave et nyt forslag til en omkostningseffektiv indførelse af grøn kørselsafgift for lastbiler og personbiler, en reduktion i registreringsafgiften og en overgangsordning fra registreringsafgift til grøn kørselsafgift.”

De to sætninger har (isoleret set – og man måler aldrig lix på kun én sætning) en lix på 88. Men der er jo voldsom forskel på, hvor svære de er at læse.

Og lixberegneren kan slet ikke se, om du har taget udgangspunkt i kunden og hendes interesserer og forudsætninger.

Hvordan får du lixen ned?

Det er jo lange ord og lange sætninger, der giver en høj lix. Det gælder derfor om at bruge enklere ord (for de er oftere på seks bogstaver eller derunder) og om at sætte flere punktummer.

Det er overraskende svært for alvor at ændre på lixen i en tekst, der allerede er skrevet. Som regel lykkes det kun at få den en smule længere ned ved at dele et par sætninger op i to og udskifte nogle ord hist og her. Det er lettere at have de gode råd for enkelt sprog i baghovedet, når du starter på teksten: Skriv kort, aktivt og lige ud ad landvejen – og brug almindelige ord. Det vil næsten altid resultere i en forholdsvis lav lix.

Lix er en forkortelsen for ‘læsbarhedsindeks’. Læs mere om lixberegning her.