Malene Bjerre

Hvordan genkender man en ledsætning?

Hvis du skal sætte komma rigtigt, er det vigtigt at kunne genkende en ledsætning. Her er tre gode måder at undersøge en sætning på.

1. Se efter ledsætningsindlederen

Ledsætningsindledere (på latin underordningskonjunktioner) er ord som:

at, som, der, fordi, som om, når, mens, idet, da, indtil, inden, siden, eftersom, selvom, for at, uden at, efter (at), ligesom, medmindre, hvem, hvad, hvor, hvilken og hvis.

Det er det letteste, men det er bare ikke en skudsikker metode. For det første fordi ordene ikke altid fungerer som indledere i en sætning; de kan også have andre funktioner som i sætningerne her:

 • Husk at stemme
 • Han er dum som en dør
 • Donald Trump var præsident efter Barack Obama

For det andet fordi nogle ledsætninger slet ikke har en indleder:

 • Hun tænkte, han var en kæmpe klovn
 • Det var en oplevelse, hun vendte tilbage til

Og for det tredje fordi sætningen indimellem starter før et af indlederordene:

 • Eriksen bliver ikke udtaget, bare fordi han hedder Christian
 • Appen viser, præcis hvor meget solbeskyttelse du skal bruge
 • Der er intet i universet, der determinerer, på hvilken måde en specifik hændelse vil finde sted
 • Det er svært at få lov at være kritisk, samtidig med at man er positiv

Men det er altid et godt sted at starte med at se efter indlederen.

2. Brug ikke-prøven

Hvis du sætter ordet ikke ind i neksus (det sæt kryds og bolle, der hører sammen), kan du se, om sætningen er en ledsætning eller ej. I en helsætningens neksus står ikke EFTER verbet; i ledsætningens neksus står det FØR:

 • Appen viser ikke, præcis hvor meget solbeskyttelse du ikke skal bruge
 • Det er ikke svært at få lov at være kritisk, samtidig med at man ikke er positiv

3. Se på sætningens funktion

Ledsætninger hedder sådan, fordi de er led i en sætning.

Ledsætningen kan være subjekt (grundled) i helsætningen:

 • At jeg er universets midte, er ingen hasarderet dom
 • Det er ingen hasarderet dom, at jeg er universets midte

Det kan være svært at sætte kryds og bolle, når subjektsætningen står først – for krydset skal stå under hele sætningen

Ledsætningen kan være objekt (genstandsled) i helsætningen:

 • Hvornår blev Mogens Jensen klar over, at der ikke var hjemmel til at aflive minkene?
 • At du er verdens bedste mor, ved alle.

Ledsætningen kan lægge sig til et ord i helsætningen. Så hedder det en relativsætning:

 • Han er den politiker, der ved mest om kampfly
 • En mand, (som) jeg ikke ville købe en brugt bil af
 • Asien er den verdensdel, hvor El Nino rammer hårdest
 • En af pigerne, hvis far og mor lige er blevet skilt, vil ikke længere gå til håndbold
 • Mikrokontinentet, hvorpå Seychellerne ligger, blev adskilt fra andre kontinenter

Ledsætningen kan fungere som adverbial (biled) og fortælle om årsag, tid, hensigt, betingelser, omstændigheder (se en systematisk liste her)

 • Bomben gik af, da han byggede den om
 • Vi må fortsætte, som vi plejer
 • Jeg modtager ikke underskriftindsamlinger, fordi jeg simpelthen ikke vil
 • Vi gør det, for at børnene skal få et godt liv
 • Det er godt, hvis hun kan sige fra

Hvorfor skal man overhovedet kunne genkende en ledsætning?

Hvis du ikke sætter startkomma, skal du kunne se forskel på helsætninger og ledsætninger, for hvis det er en ledsætning, skal der ikke komma foran den.

Hvis du sætter startkomma (som de fleste medier fx gør), er det især relativsætningerne, der kan drille, hvis du ikke opdager, at der er tale om en sætning. Se fx sætningerne her:

 • Greta Thunberg, der i dag startede i skole igen, kan se tilbage på et noget anderledes sabbatår
 • Folk, der kører gratis med metroen, har fået det sværere
 • Ham, jeg elsker, forlod mig i dag

Der er ikke noget neksus inden ledsætningen til at fortælle, at der må være tale om to sætninger. Så er det vigtigt at kunne genkende den alligevel.

Hvad er en helstning og en ledsætning - og hvordan skelne man dem fra hinanden? Se videoen her: