Malene Bjerre

Kirken skal tale til alle sine medlemmer

Læserne skal se godt efter i magasinet folk&kirke, hvis de vil vide noget mere om, hvad kristendom er, skriver Kristian Bøcker i sit indlæg den 8. juli. Men hele pointen med magasinet er, at det vil de læsere, vi henvender os til, ikke. De er nemlig ikke interesserede i kirken. De er heller ikke sure og vil melde sig ud; de er bare optaget af alt muligt andet og orienterer sig ikke mod kirken. Hvis de har graviditetsangst, går de til psykolog. Hvis de har stress, melder de sig til yoga eller meditation. Hvis de vil lave frivilligt arbejde, ringer de til Røde Kors. De kommer slet ikke i tanke om at opsøge en kirke, for den er fjern og fremmed for dem.

Vi har ikke tal på, hvor mange de er – om vi taler om 10, 20 eller måske 50 eller 70 procent af folkekirkens medlemmer. Det ville være spændende at få det undersøgt. Men vi synes, de er vigtige. Folkekirken er Danmarks største medlemsorganisation, og selvfølgelig skal vi interessere os for, om alle føler sig talt til.

Så lige netop denne gruppe er folk&kirke lavet til. De skal vide, at folkekirken er rammen om vigtige samtaler om meningen med livet. De skal mærke betydningen af det kristne grundsyn, der fortæller dem, at de er værd at elske, selvom de er fyldt med fejl. De skal blive overraskede over, at kirken har noget at sige om deres helt konkrete hverdagsliv og ikke kun taler gennem et sprog og nogle ritualer, som denne gruppe ikke forstår.

I debatten om folk&kirke er det trykte magasin og kommentarerne på nettet blevet blandet lidt sammen. Bladet henvender sig til unge og handler om et bestemt emne, der både er vigtigt i tiden, og som kirken har noget relevant at sige om. Det bliver undersøgt på mange måder – fra psykologiske, politiske, sociologiske, neurologiske, erfaringsmæssige perspektiver. Og så ikke mindste det teologiske. I det sidste nummer, der handler om valg, er der 17 kilder i bladet, og af dem er de fem præster med et kristent ærinde.

Kommentarerne henvender sig til en aldersmæssigt lidt bredere skare. Princippet for emnevalget er egentlig det samme: Emnet skal være oppe i tiden, og præsterne skal synes, de har noget relevant at sige om det som præster. De skal bare ikke holde en prædiken, men deltage i debatten på debattens præmisser. 21 ud af de 36 kommentarer, der ligger på siden lige nu, taler eksplicit om kristendom eller tager udgangspunkt i præstens rolle. De 15 øvrige handler alle som en om klart kristne temaer som barmhjertighed, ånd og dannelse, menneskets skrøbelighed. Eksempelvis handler kommentaren om partiet Alternativets storhed og fald om menneskets syndighed, men siger det med andre ord.

 

Folk&kirke er ikke kristendomsforskrækket. Folk&kirke handler om kristendom, for kristendommen gennemsyrer og rammesætter det hele. Måske vil det få nogle af læserne til at overveje at tale med en præst, næste gang de har ondt i livet, eller til at dukke op til en gudstjeneste.

 

Og hvis de på det tidspunkt vil vide noget mere om kristendom, så er der en hel masse steder, hvor de kan læse om det. På hele resten af folkekirken.dk, som folk&kirke kun er et lille hjørne af, eller i stifternes kommunikation. For selvfølgelig skal vi også tale eksplicit og tydeligt om Gud – som vi allerede gør.